Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων
Κατηγορία: Portfolio

Επίδομα πολυτεκνικό

Χορηγείται: Στη μητέρα με τέσσερα (4) παιδιά. Στο γονέα χωρίς σύζυγο (μητέρα – πατέρα) με τρία (3) παιδιά και εφόσον έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτών και είναι ο μόνος υπόχρεος αυτών προς διατροφή. Στον ανάπηρο γονέα...

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων