Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Πιστοποιητικά Πολυτεκνίας

Για την έκδοση πιστοποιητικών πολυτεκνίας απαιτούνται:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο
  • Θεωρημένο πολύτεκνο βιβλιάριο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων