Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Έκδοση Πιστοποιητικών Πολυτεκνίας

Για την έκδοση πιστοποιητικών πολυτεκνίας απαιτούνται:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφφατο
  • Θεωρημένο πολύτεκνο βιβλιάριο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων