Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών Για Την Ένταξη Των Δικαιούχων Στο Πρόγραμμα Προϊόντων Προγράμματος 2012

Με βάση την υπ’ αριθμ. 444/39751/30-3-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1146/Β/10-4-2012, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της χώρας στις Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2012 αντί της 31ης Μαρτίου 2012 που ορίζεται με την υπ’ αριθμ. 22830/5-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση περί επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής.

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων