Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Ανακοίνωση για Επιδόματα

Επειδή δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των επιδομάτων των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών και προκειμένου να δίνουμε ακριβείς απαντήσεις, ήλθαμε σε επικοινωνία με τον ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου Αγρινίου,...

Επιδόματα σε πολύτεκνους και τρίτεκνους

Ο Ο.Γ.Α., που ενεργεί επί του προκειμένου ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα παρακάτω επιδόματα: Εφάπαξ παροχή 2.000 Ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3454/07-04-2006 (Φ.Ε.Κ....

Επίδομα τρίτου παιδιού

Χορηγείται στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση Όλα τα παιδιά της επιδοτούμενης μητέρας πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι Κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μητέρα και το...

Επίδομα πολυτεκνικό

Χορηγείται: Στη μητέρα με τέσσερα (4) παιδιά. Στο γονέα χωρίς σύζυγο (μητέρα – πατέρα) με τρία (3) παιδιά και εφόσον έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτών και είναι ο μόνος υπόχρεος αυτών προς διατροφή. Στον ανάπηρο γονέα...

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων