Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Επίδομα τρίτου παιδιού

Χορηγείται στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση

  1. Όλα τα παιδιά της επιδοτούμενης μητέρας πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι Κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Η μητέρα και το επιδοτούμενο παιδί πρέπει να μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Στον πατέρα χορηγείται το επίδομα αυτό μόνον, όταν η σύζυγός του με την οποία απέκτησε τα τρία (3)http://www.exambusiness.com παιδιά απεβίωσε ή έχει εγκαταλείψει αυτόν και τα παιδιά.

Έναρξη καταβολής του επιδόματος

Το επίδομα αυτό, όπως ισχύει σήμερα, καταβάλλεται στη μητέρα από τη 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης του τρίτου παιδιού ή της άφιξής του από το εξωτερικό ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
exambusiness

Λήξη καταβολής

Η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος διακόπτεται:

  • Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το παιδί συμπληρώνει το έκτο (6) έτος της ηλικίας του.
  • Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου ή της κήρυξης σε αφάνεια του επιδοτούμενου παιδιού.
  • Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το παιδί χάσει την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε περίπτωση τέκνου ομογενούς, χάσει την υπηκοότητά του ο πατέρας, εκτός αν το παιδί αποκτήσει την Ελληνική υπηκοότητα.
Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων