Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Ανακοίνωση για Επιδόματα

Επειδή δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των επιδομάτων των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών και προκειμένου να δίνουμε ακριβείς απαντήσεις, ήλθαμε σε επικοινωνία με τον ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου Αγρινίου, καθώς και με την προισταμένη αρχή του ΟΓΑ στην Πάτρα και μας γνώρισαν τα παρακάτω:

Θα υποβληθούν στο μέλλον ηλεκτρονικά αιτήσεις-δηλώσεις, αφού πρώτα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, εκδοθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα του οικονομικού έτους 2013 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος, για την οποία θα ενημερωθείτε λεπτομερώς από το σύλλογό μας.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι για το ίδιο θέμα καθώς και για τη σύνταξη της πολύτεκνης μάνας, ήλθαμε σε επικοινωνία με το προεδρείο της ΑΣΠΕ, για να κινήσουμε διαδικασίες ομαδικής ή ατομικής προσφυγής στη δικαιοσύνη και μας πληροφόρησαν ότι πρώτα πρέπει να εκδοθούν οι οριστικές αποφάσεις του αρμοδίου Υπουργείου και στη συνέχεια θα εξετάσουμε το θέμα των προσφυγών. Και γι ΄αυτό το θέμα θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜ.ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝ. ΓΚΡΙΖΗΣ Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΕΡΜΙΑΣ ΝΤΖΑΛΑΣ Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝ.ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝ.ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣ.ΔΑΒΡΑΖΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΝ.ΚΑΝΤΑΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ ΣΧΕΣΕΩΝ
Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων