Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων
Κατηγορία: Διανομή Προϊόντων

Νέα ΚΥΑ για καθορισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας τροφίμων.. στα 7.200€ πέφτει το όριο, από τα 12.000€!

Αριθμ. 279/23460/13 (ΦΕΚ 414 Β/22-2-2013) : Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαι­ούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –...

Δικαιολογητικά για διανομή προϊόντων

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι του προγράμματος διανομής τροφίμων είναι τα εξής: Συμπληρωμένο φωτοαντίγραφο αίτησης (με θεώρηση γνήσιο υπογραφής) Θεωρημένο βιβλιάριο πολυτέκνων Επικυρωμένη...

Δικαιούχοι Προϊόντων Παρεμβάσεως Ε.Ε. Προγράμματος 2012

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα του 2012, προκειμένου να παραλάβουν δωρεάν προϊόντα παρεμβάσεως της Ε.Ε., υπέβαλαν στην Ε.Π.Α. δικαιολογητικά 5.346 πολύτεκνες οικογένειες. Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά διαβιβάστηκαν από την...

Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών Για Την Ένταξη Των Δικαιούχων Στο Πρόγραμμα Προϊόντων Προγράμματος 2012

Με βάση την υπ’ αριθμ. 444/39751/30-3-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1146/Β/10-4-2012, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των...

«Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης»

Αναφορικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ισχύει η ΚΥΑ 22830/5-4-11 των Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 660 / 20 Απριλίου 2011) ΚΥΑ 22830/5-4-11 Άρθρο...

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων