Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Δικαιολογητικά για διανομή προϊόντων

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι του προγράμματος διανομής τροφίμων είναι τα εξής:

  1. Συμπληρωμένο φωτοαντίγραφο αίτησης (με θεώρηση γνήσιο υπογραφής)
  2. Θεωρημένο βιβλιάριο πολυτέκνων
  3. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Προθεσμία κατάθεσης από 1η Μαϊου 2013 έως 31 Μαϊου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων