Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Κατάργηση Της Ισόβιας Σύνταξης Της Πολύτεκνης Μητέρας Και Του Πολυτεκνικού Επιδόματος

ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ Του Χαραλάμπου ΠΑΥΛΟΥ Διευθυντού της Ε.Π.Α. 1. Με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) θεσπίστηκαν τα παρακάτω, μεταξύ των άλλων: Από 1ης Νοεμβρίου 2012 καταργήθηκαν η...

Ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα

Ισόβια σύνταξη χορηγείται στη μητέρα που: Δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επίδομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο παιδί της συμπλήρωσε το 23ο έτος της ηλικίας του ή παντρεύτηκε. Χαρακτηρίστηκε πολύτεκνη, αλλά δεν έχει τις...

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων