Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Επίδομα τρίτου παιδιού

Χορηγείται στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση Όλα τα παιδιά της επιδοτούμενης μητέρας πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι Κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μητέρα και το...

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων