Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Νομοθεσία

Η βασική νομοθεσία που ισχύει σήμερα για την προστασία των πολυτέκνων είναι, ο νόμος 1910/1944 (ΦΕΚ 229/Α/3-10-1944) «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί προστασίας πολυτέκνων, όπως αυτός συμπληρώθηκε και...

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων