Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Εφάπαξ παροχή δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ

Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά από 01-01-2006 και μετά, τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κ.λπ.) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά. Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών...

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων