Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Προφίλ/Αποστολή

Ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 1910/44 και 860/79, καθώς και όποια μεταγενέστερη τροποποίηση του νόμου.

Οι σκοποί του Συλλόγου, ως πρωτοβάθμιου οργάνου της πολυτεκνικής τάξης στην περιοχή, είναι

Η προάσπιση και προαγωγή των πνευματικών, ηθικών, αλλά και υλικών συμφερόντων των πολυτέκνων.
Η προστασία της μητρότητας και του θεσμού της οικογένειας. Ειδικότερα της πολύτεκνης οικογένειας.
Η προστασία της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας και η διατήρηση των εθνικών μας παραδόσεων στην οικογένεια.
Η συμπαράσταση για την προάσπιση των εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων της χώρας μας.
Η προάσπιση, προαγωγή και νόμιμη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πολυτέκνων, που αναγνωρίζονται απ’ το Σύνταγμα, τη Νομοθεσία, τις διεθνείς συμβάσεις και το κοινοτικό Δίκαιο.
Η μελέτη και προβολή του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, η συγκέντρωση και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και η υποβολή προτάσεων στην ΑΣΠΕ ή αρμοδίους φορείς για την αντιμετώπισή του.
Η ηθική και υλική συμπαράσταση και προστασία των πολυτέκνων, για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων τους.
Η αλληλεγγύη και αλληλουποστήριξη μεταξύ των μελών του Συλλόγου.
Η προστασία της νεολαίας μας απ’ τους ποικίλους σημερινούς κινδύνους.
Η ηθική, υλική, και κάθε άλλης μορφής, ενίσχυση απόρων, ασθενών και γενικά αναξιοπαθούντων μελών του Συλλόγου μας, καθώς και κάθε άλλη φιλανθρωπική δραστηριότητα για την ανακούφιση πασχόντων συνανθρώπων μας.
Η ψυχαγωγία, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των μελών και γενικά η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του Συλλόγου.
Πολιτιστικές εκδηλώσεις και σκοποί, καλλιτεχνικές εμφανίσεις καθώς και δημιουργία χορευτικού τμήματος και χορωδιακού.

Μέσα για την επιτυχία του σκοπού είναι

Η ανάπτυξη, κάθε είδους και με κάθε ηθικό και νόμιμο μέσο, πνευματικής, μορφωτικής, ψυχαγωγικής δραστηριότητας και συνεργασίας.
Διαλέξεις,σεμινάρια,ημερίδες,συνέδρια,νομιμεςσυγκεντρώσεις,αναφορές,αιτή-σεις υπομνήματα, συνεντεύξεις, δημοσιεύματα στο ημερήσιο και περιοδικό τύπο, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις , εκδρομές κ.λ.π.
Εκδόσεις εφημερίδας, περιοδικού και διαφόρων άλλων ενημερωτικών εντύπων, για διάφορα θέματα και ιδιαίτερα για προβλήματα των πολυτέκνων και άλλα κοινωνικά θέματα.
Η συνεργασία με άλλες οργανώσεις ή Σωματεία ή φορείς, που έχουν σχέση με την οικογένεια και ενδιαφέρονται για την προστασία και προαγωγή της.
Η χρησιμοποίηση όλων των νόμιμων μέσων (παραστάσεων, αγωνιστικών κινητοποιήσεων κ.λ.π) ,για την ικανοποίηση των διεκδικήσεων της πολύτεκνης οικογένειας.
Η ίδρυση ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού.

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων