Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

Επιστολή Συλλόγου στην Υφυπουργό κα Συρεγγέλα

ΠΡΟΣ

                                                                              Αξιότιμη κυρία Μαρία Συρεγγέλα

                                                                              Αρμόδια Υφυπουργό για την

                                                                               Δημογραφική Πολιτική και Οικογένεια

                                                                                     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

                                                                             1)Αξιότιμο κύριο Σπυρίδωνα Λιβανό

                                                                                 Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  και

                                                                                            Τροφίμων

                                                                             2)Αξιότιμους κκ Βουλευτές  Ν.Αιτ/νιας

                     Αξιότιμη κυρία  Υφυπουργέ,

      Με το αριθμό πρωτ 138/18-11-2021 έγγραφό μας που αποστείλαμε στον κύριο Πρωθυπουργό και κοινοποιήσαμε και σε εσάς, αναφερθήκαμε στο παμμέγιστο πρόβλημα της Πατρίδος μας  που είναι το Δημογραφικό και εκφράσαμε την μεγάλη μας αγωνία για την επίλυσή του πριν την πλήρη συρρίκνωση του γένους μας.

       Δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια , αλλά θα σας κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να εισηγηθείτε αρμοδίως την ψήφιση ευεργετικών μέτρων και κινήτρων υπέρ του ΘΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ θεσμού της οικογένειας και ιδιαίτερα της πολύτεκνης.

        Πρέπει πρώτον η πολιτεία να μεριμνήσει για την εργασιακή απασχόληση των νέων. Να μηδενιστεί αν είναι δυνατόν η ανεργία.

         Να δοθεί σημαντικό επίδομα γάμου σε όλα τα νέα παιδιά για να παρακινηθούν να δημιουργήσουν οικογένειες.

          Με την απόκτηση πρώτου και δεύτερου παιδιού να δοθεί ανάλογο επίδομα τέκνων. Με την απόκτηση του τρίτου παιδιού εκτός του επιδόματος να δοθεί οικονομική ενίσχυση 3.000 ΕΥΡΩ και για την απόκτηση τέταρτου κ.ο.κ  έκτακτη οικονομική ενίσχυση  4.000 ΕΥΡΩ για κάθε παραπάνω παιδί.

          Να θεσμοθετηθούν φορολογικές ελαφρύνσεις με την απόκτηση του κάθε παιδιού και όχι να θεωρούνται τα παιδιά ως τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης και να υπερφορολογούνται  οι πολύτεκνες οικογένειες όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

          Να θεσμοθετηθούν ευεργετικές διατάξεις και κίνητρα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας στις πολύτεκνες οικογένειες , με ευνοικούς όρους δανεισμού.

          Να επανέλθει άμεσα το μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος στις πολύτεκνες οικογένειες.

          Να  επανέλθει άμεσα το μέτρο ελεύθερων μετεγγραφών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών.

          Να επανέλθει άμεσα στους Συλλόγους Πολυτέκνων η αρμοδιότητα παραλαβής και διάθεσης τροφίμων, οπωροκηπευτικών και άλλων προιόντων , όπως γινόταν μέχρι το 2015.

          Όσοι πολύτεκνοι εργάζονται στο Δημόσιο τομέα, ΟΤΑ, και  στα Ν.Π.Δ.Δ  να έχουν απόλυτη προτεραιότητα στις τοποθετήσεις ,μεταθέσεις και αποσπάσεις.

           Σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΠΕ και των άλλων φορέων του Δημοσίου να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η διάταξη του άρθρου 13 παρ.1 του Ν 4765/2021, με βάση την οποία << ποσοστό 16% στο σύνολο των προκηρυσσομένων  θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ , κατά κλάδο και ειδικότητα, καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ.6 του Ν 3454/2006, σε συνδυασμό με την παρ 9 του άρθρου 67 του Ν 4316/2014.

     Οι νέοι σήμερα λόγω των εργασιακών συνθηκών  κυρίως στα αστικά κέντρα αντιμετωπίζουν τεράστια και ανυπέρβλητα πολλές φορές προβλήματα για τα παιδιά τους ιδίως στην νηπιακή ηλικία. Πρέπει λοιπόν  η πολιτεία να επιλύσει αυτό το πρόβλημα με περισσότερους Βρεφονηπιακούς σταθμούς.

        Να θεσμοθετηθεί ποσοστό αύξησης της κύριας και της επικουρικής σύνταξης και στους δύο γονείς βάσει πλήθους παιδιών. Είναι ένα κίνητρο που εφαρμόζεται σε πολλά Ευρωπαικά κράτη Σουηδία, Ισπανία κ.λ.π. καθότι ο ασφαλισμένος που έχει πολλά παιδιά συνεισφέρει στην κοινωνία τα μέγιστα.

          Αφήσαμε τελευταίο ως αίτημα την επαναφορά της ισόβιας σύνταξης (88 ΕΥΡΩ μηνιαίως) στην πολύτεκνη Μητέρα, που με προκλητικό και άδικο τρόπο έχει περικοπεί.

           Η ισόβια σύναξη στην πολύπαθη πολύτεκνη Μητέρα εκτός της πενιχρής οικονομικής ενίσχυσης αποτελούσε και ΗΘΙΚΗ αναγνώριση και επιβράβευση  της πολιτείας και η επαναφορά της είναι επιβεβλημένη.

                    Αξιότιμη κυρία  Υφυπουργέ,

           Σας καλούμε με θάρρος και παρρησία να αγωνιστείτε για την καθιέρωση κινήτρων και να υιοθετήσετε τα αιτήματά μας , υπέρ της οικογένειας  και  ιδιαίτερα της πολύτεκνης  και να είστε σίγουρη ότι έτσι θα προσφέρετε μεγάλη υπηρεσία στην Πατρίδα και η συνείδησή σας θα σας πληροφορεί ότι κάνατε το καθήκον σας και αναχαιτίσετε τη συρρίκνωση του Ελληνικού γένους, την οποία δυστυχώς οι αμείλικτοι αριθμοί και οι στατιστικές  δείχνουν.

          Ενεργείστε άμεσα γιατί είναι  ήδη αργά.

                                                         Μετά πάσης τιμής

                                               Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ 

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων