Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Αγρίνιο 17/7/2015
Π.ΣΟΥΛΟΥ 16-ΤΗΛ2641023748
30132 – ΑΓΡΙΝΙΟ
Εmail info@sylpolagrinou.gr

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τις πολύτεκνες οικογένειες που πληρούν τις προυποθέσεις των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, όπως ο παρακάτω πίνακας , να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά από 15 Ιουλίου 2015 έως και 5 Αυγούστου 2015, είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΤΑΧΙS) είτε μέσω των εταίρων της κοινωνικής σύμπραξης.
Η αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https//www.idika.org.gr/teba/ και κατέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν1599/1986.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Μεμονωμένο άτομο 3.000 ευρώ 250 ευρώ

Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο 4.500 ευρώ 375 ευρώ
Ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος

Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος 5.400 ευρώ 450 ευρώ
ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 6.300 ευρώ 525 ευρώ
ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 7.200 ευρώ 600 ευρώ
ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα

Οικογένεια με ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 8.100 ευρώ 675 ευρώ
ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

Τα περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη στο ΤΕΒΑ είναι, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατά άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 για κάθε επιπλέον ενήλικο και κατά 15.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

Δ/νση Βαλτινού και Μεσολογγίου (γωνία),Αρμόδιος Τσούνη Μαρία
Ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή
Ωρες 10.00 π.μ-14.00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αρμόδιος υπάλληλος Τσούνη Μαρία
Τηλέφωνο 2641059517

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ/νση Καραισκάκη 20,πεζόδρομος ,1ος όροφος 30100 Αγρίνιο, Αρμόδιος Καζαντζής Νικόλαος
Ημέρες Τρίτη και Τετάρτη
Ωρες 11.00 έως 13.00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιος Υπάλληλος Καζαντζής Νικόλαος
Τηλέφωνο 2641058458

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων