Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Αγρίνιο 23/7/2015
Π.ΣΟΥΛΟΥ 16-ΤΗΛ2641023748 Αριθ.Πρωτ 647
30100-Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Εmail info@sylpolagriniou.gr

ΠΡΟΣ
1)Υπουργείο Εργασίας –Κοινωνικής Ασφάλισης
Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2)Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
3)ΑΣΠΕ
4)ΜΜΕ

ΘΕΜΑ<< Καταγγελία προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας>>

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα και καταγγέλλουμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας, την απαράδεκτη και προκλητική μείωση των εισοδηματικών κριτηρίων για την επισιτιστική βοήθεια προς τις πολύτεκνες οικογένειες και τις άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Η καθιέρωση των συγκεκριμένων εισοδηματικών κριτηρίων στην ουσία αποκλείει από το πρόγραμμα χορήγησης δωρεάν τροφίμων και λοιπών ειδών, το σύνολο σχεδόν των πολύτεκνων οικογενειών .Πρόκειται δηλαδή για εμπαιγμό.
Σας καλούμε έστω και τώρα να επανεξετάσετε και να τροποποιήσετε επί τα βελτίω αυτά τα κριτήρια ,έτσι ώστε να ωφεληθούν πραγματικά οι πολύτεκνες οικογένειες και οι άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που πλήττονται σκληρά από την συνεχόμενη οικονομική κρίση.
Εν αναμονή ενεργειών σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Δημ Ντάουλας Κων Κουκόπουλος

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων