Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Αγρίνιο 11/6/2019
Π.ΣΟΥΛΟΥ 16-ΤΗΛ 2641023748
30100-Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Εmail info@sylpolagriniou.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
—————————–

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, όπως το πρώτο δεκαήμερο του προσεχούς Σεπτεμβρίου, διοργανώνει τιμητική εκδήλωση στα γραφεία του Συλλόγου μας , για τα παιδιά των μελών μας που θα εγγραφούν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Στην εκδήλωση αυτή θα δοθούν δωρεάν σχολικές τσάντες και διάφορα άλλα σχολικά είδη.
Προς τούτο καλούμε τους γονείς των παιδιών αυτών να προσκομίσουν στα γραφεία μας βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο Σχολείο.
Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της εκδήλωσης , θα ανακοινωθεί εγκαίρως και θα ειδοποιηθούν όλοι όσοι προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων