Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Αγρίνιο 14/9/2017
Π.ΣΟΥΛΟΥ 16-ΤΗΛ2641023748
30 100- Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Εmail info@sylpolagriniou.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας των οποίων τα παιδιά εισήχθησαν φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , να προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2017, βεβαίωση εγγραφής από τη Σχολή τους, προκειμένου να τα βραβεύσουμε για την επιτυχία τους αυτή στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Η Συνέλευση αυτή θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2018. Την ακριβή ημερομηνία , ώρα και χώρο , θα σας γνωστοποιήσουμε εγκαίρως.
Σας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και σας ευχόμαστε καλές σπουδές , υγεία, φώτιση ΘΕΟΥ και καλό πτυχίο.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων