Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Αγρίνιο 23/8/2017
Π.ΣΟΥΛΟΥ 16-Τηλ 2641023748
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΤΚ 30100
Εmail info@sylpolagriniou.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας των οποίων τα παιδιά έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου , να προσκομίσουν στα γραφεία μας το αργότερο μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2017 βεβαίωση εγγραφής στο Σχολείο, προκειμένου να τους διαθέσουμε δωρεάν σχολικά είδη.
Με την ευκαιρία ευχόμαστε σ’ όλα τα παιδιά των μελών μας που φοιτούν σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων