Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Αγρίνιο 11/4/2016
Π.ΣΟΥΛΟΥ 16-ΤΗΛ2641023748
30 100- Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Εmail info@sylpolagriniou.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Όπως μας γνωστοποίησε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων παρέχει πλήρη κάλυψη σπουδών δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως (Γυμνασίου- Λυκείου).
Η παροχή της παιδείας στη σχολή της Αγίας Σιών γίνεται κατά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων από καθηγητάς προερχομένους εξ Ελλάδος.
Πλην τούτου, οι Μαθηταί της Σιών εκμανθάνουν στοιχεία εκκλησιαστικής μουσικής ,αγιογραφίας, καθώς και αραβικής γλώσσας.
Περιλαμβάνονται δωρεάν τα έξοδα διδάκτρων, μεταβάσεως, διαμονής και σιτίσεως.
Ευχαριστούμε θερμότατα το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων γι΄ αυτή του την ευγενική προσφορά και είμαστε στη διάθεση των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών για περισσότερες πληροφορίες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Δημ. Ντάουλας Κων Κουκόπουλος

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων