Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ                                                 Αγρίνιο  23/10/2013

Π.ΣΟΥΛΟΥ 16-ΤΗΛ 2641023748

30 100- ΑΓ Ρ Ι Ν Ι Ο

Εmail info@sylpolagriniou.gr

 

 

                                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                                                 ———————————-

 

          Καλούμε ,όσες πολύτεκνες μητέρες του Συλλόγου μας, επιθυμούν να κάνουν αγωγές κατά του Ο.Γ.Α και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, για την διεκδίκηση της αντισυνταγματικής περικοπής από 1/11/2012 και εντεύθεν της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας, την εφ΄  απαξ παροχή των δύο χιλιάδων (2000)ΕΥΡΩ, και του οικογενειακού επιδόματος σε όσους έγινε περικοπή  ,να προσέρχονται στα Γραφεία του Συλλόγου μας, οδός Πάνου Σούλου 16, από την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 τις πρωινές ώρες από 09.00 έως 13.00, για να καταθέτουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

            Α! Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω 

             ——————————————————————————-

1.Εξουσιοδότηση,με το γνήσιο της υπογραφής της πολύτεκνης μητέρας, επικυρωμένη από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία (Η εξουσιοδότηση θα χορηγείται από το Σύλλογο και τα στοιχεία σ΄ αυτή θα συμπληρώνονται από την πολύτεκνη μητέρα)

2.Απόκομμα πολυτεκνικής συντάξεως ή βεβαίωση αποδοχών ισόβιας σύνταξης από τον ΟΓΑ του έτους 2012(τη βεβαίωση αυτή την έστειλε ο ΟΓΑ αρχές του 2013,  για το φόρο εισοδήματος του 2012)

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο.

4.Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολύτεκνης μητέρας

5.Τα πλήρη στοιχεία της πολύτεκνης μητέρας ,με διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας

          Β!  Οικονομικές  υποχρεώσεις

         —————————————-

1.Για την κατάθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων απαιτείται το ποσό των δεκαπέντε (15,00)ΕΥΡΩ, που απαραίτητα θα κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά, το οποίο θα αφορά έξοδα κατάθεσης από τους δικηγόρους, έξοδα επίδοσης της αγωγής υπό Δικαστικού επιμελητού στον ΟΓΑ και το Ελληνικό Δημόσιο και έξοδα φωτοαντιγράφων των δικογράφων

2.Για τη συζήτηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων της αγωγής απαιτείται το ποσό των δώδεκα (12) ΕΥΡΩ.

 Πέραν από το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ανάλογο ποσό για την έκδοση δικαστικού ενσήμου υπέρ του Δημοσίου. Το Δικαστικό ένσημο είναι ανάλογο με το ποσό της κάθε αγωγής (περίπου 1,5 τοιςεκατό).

Τα ποσά της παραγράφου αυτής, θα καταβληθούν στους Δικηγόρους, πριν από τη δικάσιμο της αγωγής γιατί αν δεν επισυναφθεί το Δικαστικό ένσημο δεν εκδικάζεται η υπόθεση.

3.Η αμοιβή των Δικηγόρων, επί της αγωγής συνίσταται σε ποσοστό 5% επί του επιδικαζομένου ποσού.

    Για την αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως επισημαίνουμε ότι αν επιθυμεί κάποια πολύτεκνη μητέρα να κάνει μεμονωμένα αγωγή, με δικηγόρο της επιλογής της, έχει την δυνατότητα να το κάνει.

                                            ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σχεδιασμός Western Computer Services | Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων